Konto pro pomoc

Stav Konta pro pomoc k 31.12.2022 za 1000mil

200.003,-

Celkem: 1.201.303,-

KONTO PRO POMOC

Česká republika

Konto Nadačního fondu Krtek

Číslo účtu: 86-1660380277/0100

v.s. 1000

Jak odeslat DMS najdete na tomto odkazu

vystrizek_nnn

V roce 2020 byla na Konto Nadačního fondu Krtek připsána částka 250 000,- KČ. Ze srdce děkujeme!

V roce 2019 byla na Konto Nadačního fondu Krtek připsána částka 155 002,- KČ. Ze srdce děkujeme!

V roce 2018 byla na Konto Nadačního fondu Krtek připsána částka 151 256,- KČ. Ze srdce děkujeme!

Čtvrtý ročník? To už je tradice. Vzácná, možná křehká, ale tradice. V běhu let minulých se prohloubily naše vzájemné kontakty a vztahy tak, že jste pro nás nejen přínosem, ale téměř nepostradatelností. Návštěva dětí na letním táboře v roce 2017 byla předvojem a letos samy děti čtvrtý ročník extrémní štafety se psy „1 000 mil pro jeden cíl“ odstartují…. A o tom to je. O návratu dětí po léčbě zpět do běžného života, o tom jim ten návrat co nejvíce ulehčit. Jsme hrdí na to, že Vás máme. Finanční prostředky získané od Vás nebo s Vaší pomocí používáme na úhradu nákladů spojených právě s letním rekondičním a resocializačním pobytem.

S láskou Váš Nadační fond dětské onkologie KRTEK

V roce 2017 byla na Konto Nadačního fondu Krtek připsána částka 106 622,- KČ. Ze srdce děkujeme!

Na co byly finanční prostředky použity…

S radostí a s vděkem vítáme třetí ročník extrémní štafety „1 000 mil pro jeden cíl“. Je nám ctí spolupracovat s odhodlanými a empatickými lidmi, kterým není lhostejný osud těžce nemocných dětí a jejich rodin. Věříme, že, stejně jako v minulých dvou letech, bude zázračné „sérum pomoci a podpory“ doručeno na to správné místo vzdálené 1 000 mil.

S poděkováním

Irena Korvasová Čánská za Nadační fond dětské onkologie KRTEK

V roce 2016 byla na Konto Nadačního fondu Krtek připsána částka 120 295,- KČ. Ze srdce děkujeme!

Na co byly finanční prostředky použity…

Částku, kterou pro náš nadační fond získáme, bychom chtěli použít na úhradu nákladů spojených s naším interním projektem Krtek in moušn. Jde o projekt pro Krteččí teenagery. Oddechové víkendy v České republice a výlety za poznáním evropských zemí jsou připravovány tak, aby se jich mohly účastnit i děti, kterým jako následek onkologické léčby zkomplikoval život fyzický handicap. Probíhají za účasti zdravotní sestry a lékaře.

Cílem tohoto našeho interního projektu je po všech stránkách podpořit psychicky nejzranitelnější onkologicky léčené pacienty ve věku od 13 do 20 let, kteří si již plně uvědomují závažnost svého onemocnění, aby načerpali sílu a optimismus do dalšího života prostřednictvím vzájemných kontaktů a společných zážitků.

S poděkováním

Irena Korvasová Čánská za Nadační fond dětské onkologie KRTEK

V roce 2015 byla na Konto Nadačního fondu Krtek připsána částka 60001,- KČ / 2 218,64 EUR. Ze srdce děkujeme!

Na co byly finanční prostředky použity…

Nadační fond již tři roky úzce spolupracuje se slovenským partnerem Radou mládeže Žilinského kraje. Vzájemná spolupráce byla zahájena díky dotačnímu projektu EU z programu přeshraniční spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou s názvem „Krtek v síti“. Původní spolupráce přerostla v přátelství a společný zájem i nadále podporovat onkologicky nemocné děti a jejich rodiny.

Nadační fond již tři roky úzce spolupracuje se slovenským partnerem Radou mládeže Žilinského kraje. Vzájemná spolupráce byla zahájena díky dotačnímu projektu EU z programu přeshraniční spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou s názvem „Krtek v síti“. Původní spolupráce přerostla v přátelství a společný zájem i nadále podporovat onkologicky nemocné děti a jejich rodiny.

Právě z důvodu společné, mezinárodní, spolupráce uvítal nadační fond nabídku účasti v projektu „1000 mil pro jeden cíl“. Veškerý výtěžek z této veskrze „lidské“ akce, z tohoto projevu přátelství člověka a psa, bude použit pro „člověčí“ mláďata, která byla na své cestě zaskočena vážnou nemocí. Bude použit pro podporu návratu dětských pacientů po náročné onkologické léčbě zpět do běžného života, prostřednictvím vzájemného kontaktu dětí na pobytových akcích organizovaných Nadačním fondem dětské onkologie KRTEK a Radou mládeže Žilinského kraje pro onkologicky léčené děti z České i Slovenské republiky.

Právě z důvodu společné, mezinárodní, spolupráce uvítal nadační fond nabídku účasti v projektu „1000 mil pro jeden cíl“. Veškerý výtěžek z této veskrze „lidské“ akce, z tohoto projevu přátelství člověka a psa, bude použit pro „člověčí“ mláďata, která byla na své cestě zaskočena vážnou nemocí. Bude použit pro podporu návratu dětských pacientů po náročné onkologické léčbě zpět do běžného života, prostřednictvím vzájemného kontaktu dětí na pobytových akcích organizovaných Nadačním fondem dětské onkologie KRTEK a Radou mládeže Žilinského kraje pro onkologicky léčené děti z České i Slovenské republiky.

JUDr. Irena Korvasová výkonná ředitelka n.f. Krtek